Κοινωνικός Ρατσισμός

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του δέρματος, είτε από την εθνικότητα, είτε από τη θρησκεία και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη λειτουργία μιας κοινωνίας σήμερα. Ο ρατσισμός όμως δεν […]