Χρήσιμα και ωφέλιμα

Πρώτες Βοήθειες

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε  ενδοσχολική επιμόρφωση , από την συνάδελφο Σαρίδου Ζωή , με θέμα «Πρώτες βοήθειες».

Χρήσιμο υλικό               Στιγμιότυπα σεμιναρίου