Στιγμιότυπα

Στιγμιότυπα από το σενάριο εκπαίδευσης Α Βοηθειών

Αρχική (1)

Ασφαλή - Μετακίνηση 1 (2)

Ασφαλή - Μετακίνηση 2 (3)

Θωράκιση Σπονδυλικής Στήλης (4)

Θέση Ανάνηψης (5)

Άνοιγμα αεραγωγού (Α) (6)

Άνοιγμα αεραγωγού (Β) (7)

Άνοιγμα αεραγωγού (Γ) (8)

Άνοιγμα αεραγωγού (Δ) (9)

Απόφραξη αεραγωγού (10)

Αντιμετώπιση λιποθυμικών τάσεων (11)