Εργασίες

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε εργασίες που πραγματοποιούν οι μαθητές μας κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Τεχνολογία

Διαστημικό Λεωφορείο

Το τηλέφωνο

Πληροφορική